WTZ_INFORMATYCZNA.gif


INSTRUKTOR: Ewelina Mroczko

Uczestnicy z grupy specjalistycznej:

 Sylwia K; Piotr K; Wojciech T; Paulina A; Aleksandra P.                                                                   

W pracowni informatycznej zdobywamy nowe umiejętności z zakresu obsługi komputerów, drukarki, skanera, ksera, aparatu cyfrowego. Pracujemy na oprogramowaniu Windows XP, pełnego pakietu Office 2003. Posiadamy stałe łącze internetowe, w związku z czym mamy dostęp do świata tego obok jak i tak odległego. Wykonujemy: dyplomy, zaproszenia, gazetki, karty świąteczne i okolicznościowe, plakaty, karty informacyjne, ulotki, certyfikaty, wizytówki. Tworzymy pomoce dydaktyczne i różnego rodzaju książeczki, np. śpiewniczek kolęd. Współpracujemy z pozostałymi pracowniami. 


wtz3.jpg

Cele:

 • Poznawanie i przyswajanie nazw i oznaczeń komputerowych
 • Kształtowanie znajomości klawiatury (skróty klawiszowe)
 • Poznanie, nauka i doskonalenie znajomości systemów operacyjnych
 • Nauka pisania i rysowania z wykorzystaniem programów komputerowych
 • Nauka korzystania z Internetu i umiejętne jego wykorzystywanie
 • Samoobsługa i zaradność w pracy
 • Współdziałanie i funkcjonowanie w grupie
 • Doskonalenie pisowni, przestrzeganie zasad interpunkcji i ortografii
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej
 • Kształtowanie i doskonalenie podstawowych procesów psychicznych (uwaga, koncentracja, pamięć, logiczne myślenie, wyobraźnia, spostrzegawczość, kojarzenie i tworzenie)
 • Doskonalenie pisania, czytania, liczenia i zdolności rozumienia pojęć