WTZ_prac_plast.gif


INSTRUKTOR
: Wioletta Kot

Uczestnicy z grupy specjalistycznej

Aneta Cz; Marta T; Dariusz I; Janusz H; Maria B.

W pracowni plastycznej realizuje się zamierzenia, które umożliwiają rozwijanie u uczestników wyobraźni plastycznej, stymulowania rozwoju psychoruchowego i sprawności manualnej, kształcenia i doskonalenia zmysłów oraz zdolności.

wtz1.jpg


Pracownia plastyczna kształtuje poczucie estetyki i piękna. Sztuka ma pomagać podopiecznym poznać siebie, własne emocje. Jest istotnym środkiem ekspresji i pozwalała wyrażać własne pragnienia, potrzeby i przeżycia. Praca twórcza daje uczestnikom wiele radości i dużo satysfakcji. Pokazuje nastrój autora, co staje się czytelną informacją o jego potrzebach, sposobie postrzegania świata i ludzi z jego otoczenia. Zajęcia wpływają korzystnie na wzrost samooceny, pozwalają poznać wartość pracy i umiejętność współdziałania w grupie. 


wtz2.jpg