INSTRUKTOR: Wojciech Nicpoń

Uczestnicy z grupy specjalistycznej:

 Krzysztof O; Krzysztof W; Jacek S; Joanna Ś; Rafał M.

Pracownia w swoim zakresie działania obejmuje naukę podstawowych czynności stolarskich i czynności przydatnych w życiu codziennym. W czasie trwania zajęć uczestnicy nabywają umiejętności korzystania ze sprzętu technicznego:

- wiertarek;

- pił;

- wyrzynarki;

- młotków;

- szlifierek;

- struga;

- piły kątowej.

PICT0537.JPG

W pracowni technicznej dokonuje się drobnych napraw na terenie Warsztatu, co podnosi u nich poczucie własnej wartości i odpowiedzialności. W pracowni  powstają różnego rodzaju ramy do obrazów, podobrazia, kwiaty ze sklejki, szopki bożonarodzeniowe, zabawki, elementy "wyposażenia" warsztatowej działki tj: ławy, stoły, pergole czy też zadaszenie.

P1090831mini.jpg

Rehabilitacja zawodowa w pracowni, to głównie organizacja stanowiska pracy i przebieg prostych czynności związanych z wykonywaniem prac, stosowanie przerw w procesie pracy, umiejętności samokontroli tempa pracy. Uczestnicy są zapoznawani z zasadami BHP obsługi poszczególnych narzędzi i maszyn...