WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE: Katarzyna Koziorowska

Obecność psychologa ma dość duże znaczenie w aktywizacji i rehabilitacji uczestników. Zajęcia odbywają się grupowo oraz indywidualnie, gdzie podejmowane są tematy z życia codziennego.