" Jestem tylko jeden, ale przecież jestem.

Nie mogę zrobić wszystkiego,

ale przecież mogę zrobić coś.

A ponieważ nie mogę zrobić wszystkiego,

nie odmówię zrobienia tego,

co zrobić potrafię."

E.E. Hale

Jesteśmy Warsztatem Terapii Zajęciowej, który rozpoczął swoją działalność 29.12.2003 roku w Legnicy przy ul Roosevelta 27/1. Powstaliśmy dzięki inicjatywie Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Pierwszym kierownikiem był pan mgr Ireneusz Piotrowski. Od roku 2004  funkcję kierowniczą piastuje pani mgr Alicja Huzarska. Przebywa u nas młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Początkowo posiadaliśmy cztery pracownie : komputerową, plastyczną, techniczną i gospodarstwa domowego, gdzie dwudziestu uczestników spędzało czas na nauce i pracy zdobywając nowe umiejętności i wiadomości. W grudniu 2010 roku rozszerzyliśmy swoją działalność o kolejną pracownię ogrodniczą i dołączyło do nas kolejnych 5 nowych uczestników. W czerwcu 2011 nadano oficjalnie Warsztatom imię założyciela naszej placówki - pana Andrzeja Krakowskiego.

Celem naszych warsztatów jest ułatwienie uczestnikom w uzyskaniu i utrzymaniu pracy. Instruktorzy pomagają w tym celu nabyć bądź przywrócić posiadane umiejętności, które są ważne przy podjęciu zatrudnienia. Terapeuci opracowują Indywidualny Program Rehabilitacji dla każdego uczestnika. Po pół roku dokonywana jest ocena efektów w programie TERAPIA.

Główne założenia prowadzonej przez nas terapii:

  • opanowanie przez uczestników umiejętności wykonywania czynności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania;
  • poprawa ich zaradności osobistej oraz wyuczenie i utrwalenie zachowań zgodnych z obowiązującymi normami społecznymi, poprzez rozwój planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach a także poprawę kondycji psychicznej;
  • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy;
  • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej;
  • wszystkie powyższe umiejętności rozwijane są przy zastosowaniu różnorodnych technik terapeutycznych: terapia grupowa i indywidualna, arteterapia, muzykoterapia, zajęcia rewalidacyjne, elementy socjoterapii, choreoterapia, ludoterapia;
  • prowadzone są również zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, zajęcia sportowe, trening ekonomiczny, zajęcia z psychologiem czy pielęgniarką.

Organizowane są wycieczki edukacyjno - rekreacyjne, spotkania okolicznościowe. Bierzemy bardzo aktywny udział w licznych konkursach plastycznych, olimpiadach sportowych czy też zawodach sportowych. Mamy swoją sekcję sportową OLIMP - która zdobywa dużo medali. Cyklicznie organizujemy charytatywne aukcje i kiermasze prac naszych uczestników, bale - dzięki którym zbieramy pieniążki.

Mamy nadzieję, że dzięki uczestnictwu w WTZ nasi podopieczni zdobędą umiejętności niezbędne do samodzielnego, niezależnego, aktywnego i szczęśliwego życia w środowisku oraz do pełnienia ról zawodowych, a w przyszłości do podjęcia pracy zarobkowej.

Aby uczestniczyć w naszej terapii należy spełnić następujące warunki:

  • posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej;
  • ukończone 18 lat;
  • złożenie podania do naszej placówki.

Po spełnieniu tych warunków umieszcza się kandydata na LISTĘ OSÓB OCZEKUJĄCYCH. Jest możliwość przyjścia na warsztat i zapoznanie się z jego funkcjonowaniem.Można się z nami skontaktować pod adresem: 

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Andrzeja Krakowskiego 
ul. Roosevelta 27/1, 59-220 Legnica,  tel.: 76 724 51 19,  fax: 76 724 51 19
e-mail: wtz.legnica@wp.pl
gg: 42339622